Placeringsjour

Speciallösningar

Svåra ärenden har ofta ett annat behov än de lösningar som finns. Till dessa har vi speciallösningar som vi arbetar med, några av dessa lösningar som kan byggas ihop är:

  • En-till-en behandling
  • Individuellt alternativt parboende med personal
  • Basstruktur och schema i vardagen, ADL osv
  • Miljöterapeutisk arbete
  • Psykolog- och psykiatrisk stöd
  • Arbete med behovsstyrda skattningsverktyg för att skapa insikter hos den placerade

Här arbetar vi mycket med omsorg och förutsägbarhet för att skapa en mottaglighet för behandling och förändring baserat på individens egna förutsättningar och målbild.

Insats och bemanning styrs av de individuella behoven

Speciallösningarna handlar om att hitta lösningar som man tidigare inte har funnit och därför så sätts insatserna och bemanningen därefter. Placeringspriset är då kopplat till de insatser som behövs för att vi ska kunna lyckas med placeringen.

För mer information eller placering:

Ta kontakt