Placeringsjour

Programarbete

CCS arbetar med ett utvecklingsekologiskt angreppssätt med MI och KBT som basverktyg och har då även program som kompletterar de perspektiven. De program vi använder för detta är:

  • Återfallsprevention baserat på MI och KBT (Carl-Åke Farbrings program)
  • Förändringsstegen baserat på utvecklingsekologi, nätverksarbete, MI och KBT
  • ACT – Acceptance Commitment Therapy
  • Mindfulness

Samtliga dessa program finns tillgängliga som en del av våra lösningar i en analys över vad individen har behov av.

För mer information:

Ta kontakt