Placeringsjour

Jourhem

CCS har jourhem för att lösa tillfälliga placeringar och har även möjlighet, under placeringen, hjälpa till med uppsamling av information för den pågående utredningen. CCS arbetar utifrån de 20 BBIC perspektiven. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation för utredande handläggaren till den pågående utredningen.

Vid behov kan man även välja att placera hos konsulentstödda jourhem som är förstärkta jourhem.

Samtliga CCS jourhem har en förälder hemma på heltid.

För mer information eller placering:

Ta kontakt