Familjehemsvård

Familjehemsvård

Coach & Care Support bedriver förstärkt familjehemsvård i Stockholmsområdet. Vi arbetar med rekrytering, utbildning av familjehem och kontaktfamiljer samt åtar oss uppdrag från kommuner och kriminalvård.

CCS arbetar enligt det utvecklingsekologiska perspektivet och har integrerat, de rekommenderade metoderna enligt Socialstyrelsen, BBIC och BRA-fam metodik i vår behandlingsmodell. I de fall då familjehemmen redan är utredda av t.ex. Pride eller Kälvesten så används dessa utredningar om familjesituationen då utredningen gjorts är intakt och det inte gått för lång tid. Uppdragsgivaren kontaktar när de behöver ett familjehem med konsulentstöd och/eller när de inte har möjlighet att placera i något av sina egna familjehem. CCS har även jourverksamhet dygnet runt. För familjehemmet innebär det att konsulenten finns tillgänglig dygnet runt. CCS handleder och tar fram behandlingsplaner vilket gör och att vi är delaktiga i träffar och beslut som kan komma att beröra både familjehemmet och den placerade.

CCS arbetar med en mobil lösning för våra familjehem där de har en bärbar IT-plattform (smart phone, IPad eller annan platta) där de i nätverket de kommer i kontakt med under placeringen kan svara på de 20 BBIC perspektiven. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation vid uppföljning och planering för handläggaren till den pågående placeringen. Målsättningen är att samtliga i den s.k. tredelade föräldrarskapet löpande, varje månad, ska svara på dessa 20 BBIC perspektiv vilket ger en kontinuerlig uppföljning över tid. Denna information används i handledningen med familjehemmet.

CCS arbetsprocess med familjehemmet:

 1. Inledande kontakt
 2. Möte
 3. Utredning
 4. Utbildning
 5. Förfrågan om placering
 6. Placering
 7. Löpande arbete
 8. Utslussning och avslut

CCS arbetsprocess med placerande enhet:

 1. Inledande kontakt
 2. Förfrågan om placering
 3. Matchning och möte
 4. Placering
 5. Löpande arbete
 6. Utslussning och avslut

Kontakta CCS för en mer detaljerad beskrivning eller placering:

 • Ta Kontakt

 • E-post: info@coachcaresupport.com
 • Tfn. 08-640 03 81