Placeringsjour

Stödboende 21-30år

CCS kollektiva stödboende finns i Tyresö med en trappa till lägenheter när man visat att man klarar av sin dagliga situation och har en sysselsättning. Många gånger ser vi att individer behöver lite mer stöd än vad stödboendet kan erbjuda och då kan familjevården för vuxna bli en bättre lösning. Kontakta gärna oss för mer information om vad passar er klient bäst.