Placera nu!

CCS
Coach & Care Support coachar dig att
äga rätten över ditt eget välmående
och din välfärd

Ramavtal

CCS har ramavtal med de grönmarkerade länen


Klicka på
ditt län

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att socialkontoren i länen gemensamt tecknat avtal med CCS tillsammans med andra behandlingshem, det gör då att den tilltänkta klienten kan välja att placeras hos CCS. Det sker i samråd med individens socialsekreterare, så steg nr.1 är att ta kontakt med socialhandläggaren och diskutera om placering hos CCS.

Hur går jag tillväga?

  1. Kontrollera här om er stadsdel har avtal med CCS
  2. Ta kontakt med socialhandläggaren
  3. Boka besök hos CCS tillsammans med socialhandläggare
  4. Efter besök tar ni beslut om ni fortfarande tycker det känns bra

Innebär det att det inte går att placera utan ramavtal?

Om CCS inte har ramavtal med stadsdelen så är det svårare att placera hos CCS men inte omöjligt. Erbjuder CCS vård som inte erbjuds bland de avtal som kommunen redan har så kan man via dialog med socialhandläggaren försöka få en placering. Er socialsekreterare måste motivera denna placering och göra en utredning och skicka denna upp i Socialutskottet som sedan tar beslut för om placeringen är möjlig.