Placeringsjour

Ramavtal

Vi har ramavtal med 123 kommuner


Kontakta oss och se om vi har ramavtal med er kommun

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att socialkontoren i länen gemensamt tecknat avtal med CCS tillsammans med andra aktörer, det gör då att den tilltänkta kan placeras hos CCS. Det sker i samråd med individens socialsekreterare, så steg nr.1 är att ta kontakt med socialhandläggaren och diskutera om placering hos CCS.

Hur går jag tillväga?

  1. Kontrollera här om er stadsdel har avtal med CCS
  2. Ta kontakt med socialhandläggaren
  3. Boka besök hos CCS tillsammans med socialhandläggare
  4. Efter besök tar ni beslut om ni fortfarande tycker det känns bra

Innebär det att det inte går att placera utan ramavtal?

Om CCS inte har ramavtal med stadsdelen så är det svårare att placera hos CCS men inte omöjligt. Erbjuder CCS vård som inte erbjuds bland de avtal som kommunen redan har så kan man via dialog med socialhandläggaren försöka få en placering. Er socialsekreterare måste motivera denna placering och göra en utredning och skicka denna upp i Socialutskottet som sedan tar beslut för om placeringen är möjlig.