Placeringsjour

Nyheter


NEWS


CCS-Värdegrund

Samtliga klienter som kommer till CCS behöver att godkänna värdegrunden som bas för vår kommunikation och samarbete under vistelsen hos CCS.

Respekt-Hänsyn

Våga vara en förebild i allt det du gör
Respektera andra som du själv vill bli respekterad
Ta ansvar för din tillvaro och vår omvärld – Vi är alla en del av samhället

Döm ingen

Döm ingen – Vi är alla människor med olika bakgrund och historia – Visa ödmjukhet mot andra

Få och ge feedback

Ge kritik åt andra på ett bra sätt och ta emot kritik utan att ta det på fel sätt.

Att våga

Våga bryta dåliga mönster i ditt liv
Våga misslyckas för att kunna lyckas
Våga ta ditt ansvar, visa omdöme och gör det som är rätt

Att fortsätta

Livet är en utvecklingskurva
Det är aldrig försent att förändra ditt liv
I med och motgångar skapar du din framtid – Ge aldrig upp

Personlig utveckling

Se problem som möjlighet till förändring
Se misstag som en möjlighet till lärdom
Ta eget ansvar för förbättringar och visa uppskattning för andras

Reflektion

Var öppen för att lära av andra
Lär dig av den spegling du får varje dag

Ärlighet

Kommunicera rakt och tydligt utan att kränka någon
Var ärlig mot dig själv

Mål med behandlingen

Genom att utveckla ”den inre strukturen” får vi individen att förstå sin egen styrka och våga lita till den och sin omgivning.

CCS arbetar med personlig utveckling och mental träning för att balansera självbilden och öka självkännedomen. Detta gör att man lämnar CCS med de redskap som krävs för en stabil plattform till en ny start i livet. Det innebär att vi arbetar med både kognitiv beteende terapi och psykodynamisk utveckling.

  • Skapa en ny identitet i ett nytt socialt sammanhang som kvarstår efter utskrivning
  • Eget boende
  • Arbete eller skolgång
  • Egen mentor, som alla har möjlighet att få efter utskrivning vid en framgångsrik behandling