Placeringsjour

Jourplaceringar 0-20år

Jourplaceringar är en viktig och svår del av socialhandläggarnas arbete och vi har fokuserat på att bli en långsiktig del av lösningen för våra samarbetskommuner. Genom att tillhandahålla bra familjehem som alternativ med kvalificerade familjehemskonsulter som stöd, de är samtliga är socionomer med mångårig erfarenhet som bl.a. familjehemssekreterare.

Kontakta gärna oss för en placeringen eller för att få hjälp av oss att skapa långsiktigt samarbete där vi tar fram och stöttar familjehem inom er placeringsradie som alternativ för er joursituation.