Placeringsjour

FAQ

Klient

Vad uppnår vi med behandlingen?
Vi arbetar med att minska ångesten och förändra destruktiva beteenden. Vi gör det genom att ni själva, med vår hjälp, definierar den verklighet som ni vill leva i. Den bilden och sammanhanget blir det vi arbetar emot, vi ser gemensamt över nya beteenden som leder mot den verkligheten ni definierat och arbetar successivt med de förändringarna.

Kan jag vara ute på kvällar och helger?
Nej, för att bryta negativa mönster krävs det att vi skapa nya framgångsrika alternativ. För att göra det krävs det tid att fokusera om och släppa det gamla och det innebär att vi behöver skapa distans med det som är och utvärdera det som är och organisera om för att omge sig med de som förstärker din möjlighet att nå ett nytt mål.

Kan jag umgås med mina gamla vänner?
Nej och ja, se svaret på frågan: Kan jag vara ute på kvällar? Alla som du har löpande umgänge med kommer din coach att träffa och gemensamt utvärderar ni om ert umgänge kanske ska ”läggas på paus” allt efter de livsmål som du vill skapa för dig själv.

Kan jag ha min telefon kvar?
Ja, men det handlar om att vi tillsammans skapar framgångsmöjligheter för dig, i de strukturerade samtalen arbetar vi dina egna val efter utforskning av vad du vill åstadkomma för dig själv. Det brukar leda till att man väljer bort alternativ att ”pausa” visa relationer som inte är stärkande för behandlingen.

Får jag ledigt när jag vill?
Nej, en del av ert åtagande handlar även om att vi gemensamt hanterar riskerna. Vi planerar ledighet ifrån behandlingen som uppfyller mål och syfte med behandlingen, vilket kan vara för närhet och umgänge med relationer som stärker sannolikheten av framgång med behandlingen.

Föräldrar

Behöver vår son vara motiverad?
Ja, alla som kommer till CCS måste vara motiverade att göra en förändring, vi utgår ifrån att vi ingår i ett partnerskap där vi agerar som vänster och höger hand mot ett gemensamt mål.

Handläggare

Behöver min klient vara motiverad?
Ja, alla som kommer till CCS måste vara motiverade att göra en förändring, vi utgår ifrån att vi ingår i ett partnerskap där vi agerar som vänster och höger hand mot ett gemensamt mål.