Placera nu!

CCS
Coach & Care Support coachar dig att
äga rätten över ditt eget välmående
och din välfärd

Familjehemsvård 0-20 år

CCS arbetar med jour- familjehemsplaceringarna i större delen av Sverige och har SKRs ramavtal för konsulentstödd familjehemsvård.

Vi är specialiserade på jourplaceringar och samarbetar med kommuner för att skapa en långsiktig lösning för deras joursituation. Genom att snabbt skapa möjlighet för att besöka våra familjehem och göra dem en del av era alternativ matchning av jourplaceringar.

Vår jour finns tillgänglig dygnet runt