Placeringsjour

Bli familjehem

Det är många barn som tyvärr inte har samma förutsättningar som de flesta andra barnen i samhället. Att bli familjehem handlar just om att hjälpa till med att se till att alla barn får det stöd de behöver när de växer upp. För att säkerställa att alla familjehem kan ge barnen det de saknar så behöver man genomgå en utredningsprocess som familjehem.

Trygga och säkra familjehem

För att säkerställa en trygg och säker miljö behöver familjehemmen beställa registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Socialtjänst, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen.

Därefter sker besök i familjehemmet för upplevelsen och känslan av hemmet, sedan genomför vi vår utredning, finns det tidigare utredningar att ta del av så går det även bra att dela dessa med oss.

Hör gärna av er till oss ifall ni vill bli familjehem.