Placeringsjour

Fas 1–3 med eftervård

 • Behovsinventering och kartläggning.
 • Bedömningssamtal med skattningsskalor avseende ångest, depression, funktion
 • Bedömningssamtal utifrån KASAM – aktivt arbete med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
 • Genomförande plan utifrån aktuell vårdplan från kriminalvård, frivård, socialtjänst samt klientens livsmål utformar vi en genomförandeplan.


Individuell terapi utifrån bedömning av klientens behov. Det kan erbjudas såväl psykodynamisk kort och långtidsterapi samt kognitiv beteende terapi och ACT. Gruppterapin är systemteoretisk.

Således har vi en multidisciplinär hållning och arbetar kontinuerligt för att utveckla en multidisciplinär och integrativ metod där flera delar hämtas från sociologi, socialantropologi.

 • I samtliga faser erhåller klienten systemterapi i grupp
 • Avslappningsövningar Meditation/Medveten närvaro sker individuellt och i grupp om behov och efterfrågan finns.
 • Värdegrundsarbete sker regelbundet med coach
  • Att arbete med värdegrundsbaserade samtal är centralt för CCS.
  • Dagligen dokumenteras en rad situationer och sammanhang avseende individens värdegrund.
  • Såväl beteende som ligger i linje med värdegrunden som avvikelser dokumenteras frekvent.
  • De dokumenterade avvikelserna används senare i de strukturerade samtalen som bas för beteendeförändring.
 • Strukturerade processamtal sker regelbundet med coach
  • Utgår från det önskade livssammanhang som individen vill uppnå.
  • Aktivt arbete med livslinje, känslor, tankar, beteende och avvikelser.
  • Samtalen följer upp veckans händelser och förändringar, ett arbete med problemlösning och alternativa beteenden.
 • HushållsträningAtt klara sin vardag utifrån nya grundförutsättningar. Matlagning, städning samt övriga hushållssysslor utförs av alla och ingår som en del i behandlingen. Alla erhåller stöd i ADL-träning.
 • Fysisk träningEn annan grundpelare i vår behandling är fysisk träning. CCS har ett boxningsinriktat gym där klienterna tränar dagligen. Här finns tillgång till professionella tränare. Boxningsträningen är anpassad

Under fas 1 pågår även en kartläggning av hur ett arbete/arbetsträning/praktik kan se ut framöver

 

I fas 2 pågår samtlig behandling som påbörjats i fas 1.
I fas 2 kan en praktik/arbete påbörjas om klienten är redo och motiverad.
CCS har ett regelbundet samarbete med Arbetsförmedlingen.

Arbetar aktivt för att få en fast tjänst samtidigt som stödet från fas 2 sakteligen börjar ersättas av innehåll som kommer bestå efter behandlingen.

Eftervård/ Öppen vård efter vistelse

Möjlighet att fortsätta att deltaga i systemterapi i grupp är den eftervård som erbjuds.
Beroende på individuella behov kan eftervården kombineras med uppföljning/stödsamtal med coach, öppen vård finns även för dessa som behövs.


le; ?>