Placeringsjour

Insatser

Våra insatser omfattar:

  • Individuell terapi
  • System terapi (extra tjänst)
  • Kontaktperson
  • Fysisk träning
  • Hushållsträning (ADL) –> budgethantering, inhandling, matlagning, städning, tvättning
  • Värdegrundsarbete
  • Strukturerade processamtal, MI-samtal som samtalsmetod

Värdegrund

Samtliga klienter som kommer till CCS behöver godkänna värdegrunden som ligger till bas för vår kommunikation och vårt samarbete under vistelsen hos CCS.

Metoder

CCS använder sig av en multimodal metod där vi genom att sätta samman flera metoder arbetar med klienterna i flera dimensioner. Vår erfarenhet visar att det inte är någon enskild modell utan helheten som skapar resultat i vår verksamhet.

Samtalsmetod

CCS använder en multimodal modell och samtalsmetoden är av integrativ karaktär. Samtalsinriktningen är MI-baserad där vi arbetar reflexivt med att skapa diskrepans som klienten själv får utforska och lösa med hjälp av coachens frågor. Ett stort fokus läggs på ett salutogent förhållningssätt med värdegrund och livsval i centrum.

Individuell terapi

Initialt görs en bedömning och därefter erhåller klient individuell psykoterapi 1-2 gånger/vecka. Utifrån denna grund sker samtalsterapier utifrån bedömning av vad klienten behöver hjälp med.

Systemterapi

Systemterapi kan efterfrågas som extra insats. Vilket innebär att man har individuell terapi i kombination med terapi med personer i ens nätverk som är viktiga, det kan vara föräldrar, partner eller andra nära relationer som behöver nystas upp. Dessa kombineras även med grupper med andra med liknande bakgrund så man kan få hjälp av varandras framgångar.

Arbetsträning

När klienten är redo görs en kartläggning tillsammans med ansvarig kontaktperson. I samarbete med AF hjälper vi klient ut i praktik, arbetsträning och arbete.

Hushållsträning ADL

Dagligen sker träning i hushållet. Alla har egna lägenheter hos CCS och ansvarar för sin egen matlagning där de får stöd av oss i planering och inhandling. Storstädning ska ske minst en gång i veckan i allas lägenheter men att det hålls rent och fräscht kollas varje dag.

Psykodynamiska affektfokuserade MI-samtal

Under utveckling på CCS är affektfokuserade samtal individuellt. I dessa samtal sker en aktiv kartläggning av grundkänslor, ångest och försvar. Metoden möjliggör att hjälpa klient att sortera i känslor, att identifiera och finna uttryck för dem. Ett centralt arbete sker avseende impulsivitet och svårighet att reglera affekt samt arbeta med destruktiva försvar. Denna metod integreras i Kognitiva beteende terapier och psykodynamiska terapier.

Således hämta vi våra teoretiska influenser från flera discipliner och terapiskolor vilket möjliggör en eklektisk hållning med möjlighet att anpassa metod efter klient/problematik.
[/mer]