Placeringsjour

Återkoppling

Vi arbetar med transparens i vår arbetsprocess vilket gör att våra beställare kan följa vårt arbete och behandlingsprocessen via inloggning på vårt IT-system. Transparens skapar god informationsdelning för uppnå våra gemensamma mål.

Hela vår behandlingsprocess har som mål att uppfylla att individen äger ansvaret för sin egen välfärd, förändringsprocessen drivs av behandlingsprogrammet, vårt program är byggt så att programstrukturen skapar förutsättningar men att individen skapar sitt eget innehåll. Det som krävs är ett aktivt deltagande från individen.

Målsättningen är att inför uppföljningsmöten vart 6-8 veckor och inför det ska en sammanställning skickas ut till handläggaren så att vi alla är förberedda och kan uppnå bästa resultat med mötet.