Jourhem

CCS har jourhem för att lösa tillfälliga placeringar och har även möjlighet, under placeringen, hjälpa till med uppsamling av information för den pågående utredningen. CCS arbetar med en mobil lösning där jourhemmet har en bärbar IT-plattform (smart phone, IPad eller annan platta) där de i nätverket de kommer i kontakt med under placeringen kan svara på de 20 BBIC perspektiven. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation för utredande handläggaren till den pågående utredningen.

Vid behov kan man även välja att placera hos CCS konsulent stödda familjehem alternativ förstärkta familjehem.

För mer information eller placering:

Ta kontakt