Behandling

Vår behandling omfattar:

 • Individuell terapi
 • System terapi
 • Coach, innebär att man är kontaktperson samt behandlare i processamtalen
 • Fysisk träning
 • Hushållsträning (ADL) –> budgethantering, inhandling, matlagning, städning, tvättning
 • Värdegrundsarbete
 • Strukturerade processamtal, MI-samtal som samtalsmetod med förändringsstegen struktur (se förändringsstegen för mer info)

Värdegrund

Samtliga klienter som kommer till CCS behöver godkänna värdegrunden som ligger till bas för vår kommunikation och vårt samarbete under vistelsen hos CCS.

Metoder

CCS använder sig av en multimodal metod där vi genom att sätta samman flera metoder arbetar med klienterna i flera dimensioner. Vår erfarenhet visar att det inte är någon enskild modell utan helheten som skapar resultat i vår verksamhet. De metoder som ingår i vårt arbete med klienterna är:

 • Värdegrundssamtal och reflekterande samtal, salutogent perspektiv, KASAM
 • Individuell psykoterapi, inriktning utifrån klientens behov.
 • Systemterapi i grupp
 • MI-samtal i kombination med kriminalitetsprogrammet förändringsstegen
 • Återfallsprevention i kombination med MI (vid behov)
 • Fysisk träning

Samtalsmetod

CCS använder en multimodal modell och samtalsmetoden är av integrativ karaktär. Samtalsinriktningen är MI-baserad där vi arbetar reflexivt med att skapa diskrepans som klienten själv får utforska och lösa med hjälp av coachens frågor. Ett stort fokus läggs på ett salutogent förhållningssätt med värdegrund och livsval i centrum.

Individuell terapi

Initialt görs en bedömning och därefter erhåller klient individuell psykoterapi 1-2 gånger/vecka. Psykoterapi kan ske såväl på CCS som externt hos någon av våra externa psykoterapeuter. Utifrån denna grund sker samtalsterapier utifrån bedömning av vad klienten behöver hjälp med.

Systemterapi

Systemterapi sker i grupp 2 timmar i veckan. Samtliga klienter deltar i gruppterapi.

Arbetsträning

När klienten är redo görs en kartläggning tillsammans med ansvarig coach. I samarbete med AF hjälper vi klient ut i praktik, arbetsträning och arbete.

Hushållsträning ADL

Dagligen sker träning i hushållet. Alla har egna lägenheter hos CCS och ansvarar för sin egen matlagning där de får stöd av oss i planering och inhandling. Storstädning ska ske minst en gång i veckan i allas lägenheter men att det hålls rent och fräscht kollas varje dag.

Psykodynamiska affektfokuserade samtal

Under utveckling på CCS är affektfokuserade samtal individuellt/grupp. I dessa samtal sker en aktiv kartläggning av grundkänslor, ångest och försvar. Metoden möjliggör att hjälpa klient att sortera i känslor, att identifiera och finna uttryck för dem. Ett centralt arbete sker avseende impulsivitet och svårighet att reglera affekt samt arbeta med destruktiva försvar. Denna metod integreras i Kognitiva beteende terapier och psykodynamiska terapier.

Således hämta vi våra teoretiska influenser från flera discipliner och terapiskolor vilket möjliggör en eklektisk hållning med möjlighet att anpassa metod efter klient/problematik.